Το Κέντρο μας

Οραματιστήκαμε ένα προσαρμοσμένο υποστηρικτικό πλαισίο, με βασικές αρχές την ενσυναίσθηση και την αποδοχή, και δημιουργήσαμε το 2009 το «ΚΕΜΥΛΟ» (Κέντρο Εξειδικευμένης Μαθησιακής Υποστήριξης και αποκατάστασης ΛΟγου).

Είμαστε ένας σύγχρονος ψυχοπαιδαγωγικός χώρος, ειδικά διαμορφωμένος για να καλύψει τις ανάγκες των νηπίων, των παιδιών και των έφηβων με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες και των οικογενειών τους.

Είμαστε μια ομάδα που με παιδοκεντρική φιλοσοφία και διεπιστημονική προσέγγιση προσφέρουμε υπηρεσίες αξιολόγησης και αποκατάστασης μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα κάθε νηπίου, παιδιού και εφήβου.

Είμαστε η γέφυρα μεταξύ του νηπίου και του γονέα, του παιδιού και της μάθησης, του εφήβου και της αυτονόμησης.

Για εμάς κάθε μικρός ή μεγάλος άνθρωπος είναι μοναδικός!

Γιατί να μας επιλέξετε

Διότι πλαισιώνουμε κάθε παιδί ξεχωριστά!
Διότι πλαισιώνουμε μαθησιακά εφήβους με Μαθησιακές Δυσκολίες!
Διότι προωθούμε την αυτονομία του παιδιού!
Διότι αγαπάμε τα παιδιά και τη μάθηση!
Διότι πλαισιώνουμε με ενσυναίσθηση το παιδί και την οικογένεια!
Διότι για εμάς κάθε παιδί είναι μοναδικό!
Orama-Kemylo_120
Όραμά μας
είναι η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου υποστηρικτικού πλαισίου για το νήπιο, το παιδί, τον έφηβο και τον γονέα.
Praktiki-Kemylo_120
Στόχος μας
είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση και αποκατάσταση δυσκολιών μάθησης, λόγου, έργου και η ψυχολογική υποστήριξη του νηπίου/παιδιού/εφήβου, με σεβασμό στην προσωπικότητά του.
filosofia-kemylo_120
Φιλοσοφία μας
Υιοθετώντας τη φιλοσοφία του «Η Μάθηση είναι Σχέση» δίνουμε μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ασφαλούς παιδαγωγικού δεσμού παιδαγωγού και παιδιού που βασίζεται στην αποδοχή και στην ενσυναίσθηση. Πρόσθετα αξιοποιούμε τους γονείς ως συνπαιδαγωγούς και τους ενθαρρύνουμε να γίνουν μέρος του ταξιδιού του παιδιού
praktiki2-kemylo_120
Πρακτική μας
η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και η χρήση εξειδικευμένου παιδαγωγικού υλικού διαβαθμισμένης δυσκολίας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, ικανότητες και τύπο μάθησης κάθε παιδιού.