Υπεύθυνοι σχολικής μελέτης

Ο υπεύθυνος σχολικής μελέτης είναι ο εκπαιδευτικός που καθημερινά προετοιμάζει το παιδί σε όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες του και προσαρμόζοντας τη μελέτη στο επίπεδο και στις δυνατότητες κάθε παιδιού, με στόχο να του διδάξει πως να μαθαίνει και να μετατρέψει την καθημερινή μελέτη σε μια πιο εύκολη διαδικασία.