Μαριάνα Ζαφειριάδη

Πιστοποίηση ΜΑΚΑΤΟΝ και PECS
Εκπαίδευση στο Messy and Sensory Play
Μετεκπαίδευση στην Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών κι Εφήβων

Bio

ΜΑΡΙΑΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ