Μαρία Γκουγκούμη

MSc Προαγωγή Ψυχικής Υγείας- Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών
Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή και στη ΔΕΠ-Υ
Πιστοποίηση στο θεραπευτικό παιχνίδι ΚΑΛΕΣΜΑ για παιδιά με αυτισμό

Bio

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΗ