Μάνθος Βανδώρος

Οικονομολόγος (Ο.Π.Α.) – Εσωτερικός Ελεγκτής
ΜBA – Internal Audit
CIA – Certified Internal Auditor (Institute of Internal Auditors – US)

 

Bio

placeholder