Κωνσταντίνα Τζάλια

Ψυχολόγος Α.Π.Θ – Ψυχοθεραπεύτρια
Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική και Focusing Βιωματική Ψυχοθεραπεία
ΜΑ Δυσλεξίας και Χρήση της Νέας Τεχνολογίας

Bio

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΛΙΑ