Κωνσταντίνα Οικονόμου

ΜSc Ειδικής Αγωγής
ΜSc Ιστορίας και Πολιτισμού
Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Πιστοποίηση στη γραφή BRAILLE
Πιστοποίηση στη Νοηματική Γλώσσα

Bio

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥjpg