Ασπασία Χαλβαδάκη

Πιστοποιήσεις Εντατικής Αλληλεπίδρασης, ΜAKATON, Pecs
Πιστοποίηση στις Κοινωνικές ιστορίες – Social Stories
Πιστοποίηση στην Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία – SIMATA
Πιστοποίηση στο Oral Placement Therapy
Πιστοποίηση στο Messy Play
Πιστοποίηση στο Palin PCI και στις Τεχνικές ομιλίας – Τραυλισμός

Bio

ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗ