Άρθρα

DSC_8250c
Απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, Δυσαναγνωσία και Θεωρία Διπλού Ελλείμματος

Ο τυπικός ενήλικος αναγνώστης κατά την διαδικασία της ανάγνωσης ενεργοποιεί ένα κύκλωμα περιοχών του εγκεφάλου αποτελούμενο από νευρολογικά συστήματα που αφορούν σε κάθε επίπεδο της γλώσσας -φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία- καθώς και σε οπτικές και ορθογραφικές διαδικασίες –εργαζόμενη μνήμη, οπτικοκινητικό συντονισμό κ.α. Καθώς οι αναγνωστικές ικανότητες αναπτύσσονται, αυτοματοποιούνται πολλές γνωστικές και γλωσσολογικές διαδικασίες και η αναγνωστική […]

KemyloPlaceholder
Δυσαναγνωσία και Θεωρία του Διπλού Ελλείμματος (ΘΔΕ)

Η μελέτη της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών με Δυσαναγνωσία απαιτεί απομάκρυνση από την μονοδιάστατη προσέγγιση των αναγνωστικών δυσκολιών και κατανόηση της πολυπλοκότητας των γνωστικών διαδικασιών. Το κύκλωμα της ανάγνωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκο και η έλλειψη ακρίβειας ή αυτοματοποίησης σε κάποιο σημείο του μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες. Σύμφωνα με τη Θεωρία του Διπλού Ελλείμματος (ΘΔΕ) (Wolf & Bowers, 1999) […]

KemyloPlaceholder
Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στη Λογοθεραπεία

Στην καθημερινότητασυχνά χρησιμοποιείται η λέξη «παιχνίδι» και στο άκουσμά της αναδύονται θετικά συναισθήματα και χαρούμενες αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι ότι-εκτός από το γέλιο και τη χαρά- το παιχνίδι διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του ατόμου. Σύμφωνα με τη Meckley (2012) για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα ως «παιχνίδι» θα πρέπει να πληρούνται […]

KemyloPlaceholder
Οι συναισθηματικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες του κοινωνικού τους περίγυρου, καθώς και το αίσθημα ανεπάρκειας που ενίοτε βιώνουν τα παιδιά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη συναισθηματική τους υγειά, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι αύτη η ψυχολογική πίεση εκκινεί από μικρή ηλικία. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού τους, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. […]

KemyloPlaceholder
Η Φωνολογική Επίγνωση (ΦΕ) και ο ρόλος της στη Δυσαναγνωσία

Η Φωνολογική Επίγνωση ή Φωνολογική Ενημερότητα (ΦΕ) αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνωστική ευχέρεια. Πρόκειται για τη συνειδητή ικανότητα κατάτμησης και συγκερασμού των λέξεων σε συλλαβές και σε φωνήματα, δηλαδή σε ακουστικά-κιναισθητικά συστατικά που δε φέρουν σημασία, προκειμένου να επιτευχθεί σωστός χειρισμός αυτών. Με άλλα λόγια, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης γλωσσικής επίγνωσης του άτομου ότι ο προφορικός λόγος […]

KemyloPlaceholder
Τι σημαίνει Αναγνωστική Ευχέρεια;

Τα περισσότερα προγράμματα αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών επικεντρώνονται στις αναγνωστικές δυσκολίες, διότι η ανάγνωση είναι η πρώτη δεξιότητα που αποκτούν τα παιδιά με την είσοδό τους στη συστηματική διδασκαλία και αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση της γραφής, της ορθογραφίας και της κατανόησης κειμένου. Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας γενικά και των αναγνωστικών δυσκολιών ειδικότερα, οι έρευνες στρέφονται στη διερεύνηση […]

KemyloPlaceholder
Η σχέση της Ταχείας Αυτοματοποιημένης Κατονομασίας (ΤΑΚ) με την αναγνωστική διαδικασία

Η Ταχεία Αυτοματοποιημένη Κατονομασία (ΤΑΚ) αφορά σε ένα σύνθετο σύνολο διαδικασιών προσοχής, αντίληψης, μνήμης, σημασιολογίας και κίνησης, το οποίο σχετίζεται με τον χρόνο άρθρωσης των ερεθισμάτων – γραμμάτων, αριθμών, αντικειμένων και χρωμάτων- και τον χρόνο παύσης μεταξύ αυτών. Όταν το παιδί με Δυσαναγνωσία εκτελεί έργα ΤΑΚ, προβαίνει σε αργή και κοπιαστική κατονομασία των σειριακών ερεθισμάτων, […]

KemyloPlaceholder
Με ποιο τρόπο μαθαίνεις;

Συχνά ακούγονται από παιδιά και  ενήλικες οι φράσεις: «Είμαι οπτικός τύπος», «Είμαι ακουστικός τύπος», «Διαβάζω με μουσική», «Εγώ κρατάω πολλές σημειώσεις». Τι σημαίνουν αυτές οι φράσεις και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με βάση τον τύπο μάθησης στον οποίο ανήκουν; Τα παιδιά έχουν διαφορετικές προτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο […]

KemyloPlaceholder
Συµπεριληπτική Εκπαίδευση (Inclusive Education)

Συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι η ένταξη και οι φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία γενικής αγωγής. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτή μετάφραση του όρου «inclusive education», οπότε στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως «ένταξη» «ενσωμάτωση», «συνεκπαίδευση», «ενιαία εκπαίδευση» και «συµπεριληπτική εκπαίδευση». Όποιος όρος και αν υιοθετηθεί, η βασική φιλοσοφία παραμένει η ίδια: συνεκπαίδευση όλων […]

KemyloPlaceholder
Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν τα πάντα, αρκεί να γίνει με τον σωστό τρόπο και με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού. Ένα ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη το μαθησιακό προφίλ, τον τρόπο μάθησης και μελέτης, τις δυνατότητες και αδυναμίες και τον ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού και μπορεί να το οδηγήσει στο να αποδώσει το […]