Άρθρα

DSC_8302c
Δυσγραφία και Εργοθεραπεία

Η Δυσγραφία είναι μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία, με νευρολογικό υπόβαθρο, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην σωστή χρήση του γραπτού λόγου και εντοπίζεται συχνά σε παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση. Ειδικότερα, το παιδί δυσκολεύεται στην κατάκτηση της γραφής, με συνέπεια να μην μπορεί να εκφραστεί σωστά στο χαρτί και να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις. […]

DSC_8208c
Γραφοκινητικές δεξιότητες και εργοθεραπεία

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου στη σχολική ηλικία να είναι επαρκείς, ώστε να είναι σε θέση τα παιδιά να ανταποκριθούν στις σχολικές τους δραστηριότητες. Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αποτελούν σύνθετες δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικοινωνία, την έκφραση, την αισθητική ευαισθησία, τη φοίτηση στο σχολείο και τη ζωή […]

KemyloPlaceholder
Η Συμβολή της Εργοθεραπείας στην Καθημερινότητα του Παιδιού

Ο όρος «έργο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήθος των καθημερινών δραστηριοτήτων, που στον κόσμο του παιδιού αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι καθοριστικές για την μόρφωση της ταυτότητάς του. Κάθε παιδί έχει πολλαπλούς ρόλους ζωής: γιου/κόρης, αδερφού/ής, μαθητή/τριας, φίλου/ης κλπ. και για να ενδυθεί αυτούς τους ρόλους πρέπει να εκτελεί τα κατάλληλα έργα (λ.χ. ένας […]

KemyloPlaceholder
Εργοθεραπεία και λαβή μολυβιού

Εργοθεραπεία και λαβή μολυβιού Πολύ συχνά οι δάσκαλοι στο σχολείο και οι γονείς προβληματίζονται και απευθύνονται στους εργοθεραπευτές σχετικά με την  δυσκολία που έχουν τα παιδιά στην γραφή, η οποία συνηθέστερα προκαλείται από μία ανώριμη ή  δυσλειτουργική λαβή μολυβιού. Συχνά οι γονείς ρωτούν «Ποια είναι η σωστή λαβή που πρέπει να έχει ένα παιδί, ώστε […]

KemyloPlaceholder
Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 5 – 7 ετών

Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 5 – 7 ετών   Η Εργοθεραπεία σε παιδιά: αφορά στη λειτουργικότητα και στην ικανότητα των παιδιών να αλληλεπιδρούν στο καθημερινό τους περιβάλλον. προσφέρει υποστήριξη, συμβουλευτική & αποκατάσταση. στοχεύει στην διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών  στο παιχνίδι, στην υποστήριξη της μάθησης & των κοινωνικών τους εμπειριών.   Σημειώνουμε με έμφαση ότι […]

KemyloPlaceholder
Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 3 – 4 ετών

Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 3 – 4 ετών   Η Εργοθεραπεία σε παιδιά: αφορά στη λειτουργικότητα και στην ικανότητα των παιδιών να αλληλεπιδρούν στο καθημερινό τους περιβάλλον. προσφέρει υποστήριξη, συμβουλευτική & αποκατάσταση. στοχεύει στην διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών  στο παιχνίδι, στην υποστήριξη της μάθησης & των κοινωνικών τους εμπειριών.   Σημειώνουμε με έμφαση ότι […]

KemyloPlaceholder
Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 1 – 2 ετών

Εργοθεραπεία και παιδί: Τυπική ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 1 – 2 ετών   Η Εργοθεραπεία σε παιδιά: αφορά στη λειτουργικότητα και στην ικανότητα των παιδιών να αλληλεπιδρούν στο καθημερινό τους περιβάλλον. προσφέρει υποστήριξη, συμβουλευτική & αποκατάσταση. στοχεύει στην διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών  στο παιχνίδι, στην υποστήριξη της μάθησης & των κοινωνικών τους εμπειριών.   Σημειώνουμε με έμφαση ότι […]