Συμβουλευτική & ομάδες γονέων


Ατομικές συναντήσεις Συμβουλευτικής Γονέων

Οι ατομικές συναντήσεις Συμβουλευτικής Γονέων απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών καθώς και σε μελλοντικούς γονείς. Έχουν στόχο την ενδυνάμωση και διαρκή βελτίωση του γονεϊκού ρόλου, την ενίσχυση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανατροφής των παιδιών, την παροχή βοήθειας για την αναγνώριση και διαχείριση τυχόν δυσκολιών του παιδιού και την εν γένει ενίσχυση του γονιού, ώστε να «συνοδεύσει» κατάλληλα το παιδί στη συναισθηματική ωρίμανση και στην αυτονομία. Η Συμβουλευτική είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη όταν ένα παιδί πλαισιώνεται ψυχοπαιδαγωγικά.

Τα συνηθέστερα θέματα τα οποία οι γονείς θέτουν στη Συμβουλευτική σε σχέση με το παιδί είναι:

 • αδερφικές σχέσεις (π.χ αντιζηλία, ανταγωνισμός)
 • προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο
 • σχέσεις μεταξύ γονέων / διαζύγιο
 • φοβίες
 • νυχτερινή ενούρηση
 • τικ
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • διαχείριση μελέτης
 • σχολική άρνηση
 • επιθετικότητα / θυμός / εκρήξεις οργής
 • μειωμένη αυτοπεποίθηση
 • υπερβολική συστολή
 • σχολικός εκφοβισμός
 • διάσπασης προσοχής (με ή χωρίς υπερκινητικότητα)
 • έντονος παρορμητισμός / έλλειψη αναστολών
 • θέσπιση ορίων και κανόνων
 • άγχος
 • ματαίωση / απογοήτευση
 • παραβατικότητα

Στόχος μας είναι:

 • η ενίσχυση  του γονεϊκού ρόλου
 • η βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων και της επικοινωνίας με τα παιδιά

Ομαδικό Βιωματικό Εργαστήρι
Συμβουλευτικής Γονέων

Σε ποιους απευθύνεται: σε γονείς παιδιών 0 μηνών-18 ετών ή μελλοντικούς γονείς και σε παππούδες/γιαγιάδες/κηδεμόνες οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή των παιδιών.

Ο «Αποτελεσματικός Γονέας» του Dr. Th. Gordon μέσω μιας ομαδικής βιωματικής διαδικασίας έχει στόχο:

 • την ανταλλαγή γονεïκών εμπειριών,
 • την ευαισθητοποιηση πάνω στον γονεϊκό ρόλο,
 • τη βαθιά κατανόηση της σχέσης με τα παιδιά,
 • τη δοκιμή νέων δρόμων με γνώμονα την «ενσυναίσθηση»,
 • την ενδυνάμωση του εαυτού,
 • την ανάπτυξη της αυτογνωσίας,
 • το σχεδιασμό και το καλωσόρισμα ουσιαστικών αλλαγών.

Διάρκεια: 10 συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών.

Υλικά εργαστηρίου: το βιβλίο «Τα μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα» του Dr. Thomas Gordon και το «Τετράδιο Ασκήσεων».

Στο Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα οι γονείς μαθαίνουν:

 • Να επιλύουν τις συγκρούσεις ανάμεσα σε εκείνους και στα παιδιά τους.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να επιλύουν τα προβλήματά τους.
 • Να αντιμετωπίζουν αποδοτικά τη μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών.
 • Να ακούν με τέτοιον τρόπο, ώστε τα παιδιά να νιώθουν ότι γίνονται κατανοητά.
 • Να επικοινωνούν με σαφήνεια, ώστε τα παιδιά να μη έχουν αμφιβολίες για το τι εννοούν.
 • Να θεσπίζουν κανόνες που θα τηρούνται από ολόκληρη την οικογένεια.
 • Να επιλύουν τις συγκρούσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν ηττημένοι.
 • Να ανατρέφουν τα παιδιά με μια φιλοσοφία που δεν είναι επιτρεπτική αλλά ούτε απολυταρχική.
 • Να αναπτύξουν τα παιδιά αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχο και μια εσωτερική αίσθηση προσωπικής ευθύνης.
 • Να δουλεύουν μαζί και όχι ο ένας ενάντια στον άλλο.
 • Να βιώνουν τα παιδιά λιγότερες εκρήξεις θυμού.
 • Να υπάρχουν λιγότερες εντάσεις στην οικογένεια και περισσότερος χρόνος για διασκέδαση.

Στόχος μας είναι:

 • η ενίσχυση  του γονεϊκού ρόλου
 • η βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων και της επικοινωνίας με τα παιδιά

Το πρόγραμμα έχει εμπνευστεί ο τρεις φορές υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης κλινικός ψυχολόγος Dr. Thomas Gordon.