Στρατηγικές Ανάγνωσης για μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες… και όχι μόνο

H καθημερινή ανάγνωση μπορεί να γίνει μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για ένα μαθητή με δυσαναγνωσία. Συχνά, δαπανάται αρκετός  χρόνος χωρίς την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, το παιδί καταλήγει να αποστηθίζει κομμάτια του κειμένου και οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις προκαλούν αποστροφή προς την ανάγνωση.

Η αποκατάσταση των αναγνωστικών δυσκολιών σε ένα μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελεί αντικείμενο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. Παράλληλα με το πρόγραμμα παρέμβασης, η καθημερινή μελέτη στο σπίτι προσφέρει ευκαιρίες για την ενδυνάμωση της αναγνωστικής ακρίβειας και ευχέρειας.

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες χρήσιμες αναγνωστικές στρατηγικές:

Εντοπισμός δύσκολών λέξεων

Πριν το παιδί ξεκινήσει την ανάγνωση ο γονιός μπορεί να ελέγξει το κείμενο για λέξεις που πιθανώς θα δυσκολέψουν το παιδί. Λέξεις με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης ή λέξεις που έχουν διπλά ή τριπλά συμφωνικά συμπλέγματα είναι πιθανό να δυσκολέψουν ένα μαθητή. Ο ενήλικας μπορεί να καταγράψει αυτές τις λέξεις σε ένα χαρτί και να προτρέψει το παιδί να εξασκηθεί στην ανάγνωση αυτών πριν ξεκινήσει την ανάγνωση του κειμένου.

 

Εντοπισμός σημείων στίξης  – Βηματική ανάγνωση:

Οι μαθητές συχνά αγνοούν τα σημεία στίξης, οπότε πριν από την πρώτη ανάγνωση του κειμένου, ο γονιός είναι καλό να προτρέψει το παιδί να χρησιμοποιήσει ένα έντονο χρώμα για να τονίσει τα σημεία στίξης. Η χρήση του κόκκινου χρώματος, το οποίο παραπέμπει στον ερυθρό σηματοδότη, για τις τελείες είναι μια καλή επιλογή που δημιουργεί μια λογική συσχέτιση: κόκκινο = STOP, ΣΤΑΜΑΤΩ.

Το παιδί επίσης μπορεί να διαβάσει το κείμενο όρθιο και σε κάθε σημείο στίξης που υπαγορεύει παύση (τελεία, αποσιωπητικά, θαυμαστικό, ερωτηματικό), να κάνει ένα βήμα στο χώρο και μετά να συνεχίσει την ανάγνωση. Η βηματική ανάγνωση βοηθά το παιδί να αντιληφθεί καλύτερα την παύση και να καταλάβει πόσο χρόνο περίπου χρειάζεται να σταματά ανάμεσα σε δύο προτάσεις.

 

Χορωδιακή ανάγνωση

Μια ακόμα επιλογή είναι ο γονιός να διαβάσει ταυτόχρονα με το παιδί το κείμενο και να προσπαθήσει να διατηρήσει έναν κανονικό ρυθμό ανάγνωσης, χωρίς να βιάζεται, αλλά και χωρίς να σταματά όταν το παιδί συναντά κάποια δυσκολία. Ο ενήλικας λειτουργεί ως πρότυπο ανάγνωσης βοηθώντας τον μαθητή να αποκτήσει αναγνωστική ευχέρεια.

 

Ανάγνωση με ηχώ

Ο ενήλικας διαβάζει μια πρόταση και ο μαθητής ακολουθεί με το δάχτυλο μέσα στο κείμενο. Στη συνέχεια ο μαθητής διαβάζει την ίδια πρόταση σαν να αποτελεί την ηχώ του ενήλικα, χρησιμοποιώντας και πάλι το δάχτυλο για να δείχνει, ώστε να είναι βέβαιο ότι το παιδί δεν ανακαλεί το κείμενο από μνήμης. Αυτή η στρατηγική ανάγνωσης βοηθά τον μαθητή να νιώσει περισσότερο ικανός, ενώ ο ενήλικας λειτουργεί ως πρότυπο βοηθώντας τον μαθητή να μιμηθεί τα προσωδιακά στοιχεία.

 

Ανάγνωση ποιημάτων

Η ανάγνωση ποιημάτων είναι εξαιρετικά βοηθητική αλλά και ευχάριστη για το παιδί. Ο έμμετρος λόγος βοηθά το παιδί να προβλέψει σε ποιο σημείο θα χρειαστεί να κάνει παύση ανάμεσα στις φράσεις και παράλληλα βοηθά στην κατάκτηση της προσωδίας.

 

Η ανάγνωση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα που εμπλέκεται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, από την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος έως την εκμάθηση της ιστορίας, αλλά και σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, από την ανάγνωση μιας πινακίδας μέχρι την κατανόηση των κανόνων ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού.

Καλή ανάγνωση!

 

Τζάλια Κωνσταντίνα

Ψυχολόγος – Ειδικός Παιδαγωγός

ΜΑ Δυσλεξίας

ΚΕΜΥΛΟ

Tags

Leave a comment