Υποστηρικτική σχολική μελέτη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις σε συνδυσμό με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των γονιών έχουν συχνά ως συνέπεια την ελλιπή και αναποτελεσματική μελέτη του παιδιού με Μαθησιακές Δυσκολίες στο σπίτι. 

Προκειμένου η προετοιμασία για το σχολείο να μην αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα πίεσης στην καθημερινότητα της οικογένειας, το ΚΕΜΥΛΟ αναλαμβάνει την ευθύνη της σχολικής μελέτης των μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Σημαντικό όφελος της διαδικασίας είναι ότι επενδύεται ο περιορισμένος χρόνος της οικογένειας σε ποιοτική επικοινωνία και όχι σε τριβές στην προσπάθεια κάλυψης των σχολικών υποχρεώσεων, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που το «διάβασμα» πραγματοποιείται με μη συστηματικό τρόπο και καταλήγει μία τυχαία και χαοτική διαδικασία.

Η σχολική μελέτη αναφέρεται στην καθημερινή προετοιμασία σε όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας από εξειδικευμένους παιδαγωγούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ικανοποιητική ανταπόκριση του παιδιού στις ημερήσιες σχολικές εργασίες, τη σταδιακή εξάλειψη γνωστικών κενών και την ενίσχυση των δεξιοτήτων. Βασικό μέλημα της μελέτης αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση των νοητικών και ψυχικών δυνάμεων του παιδιού και εν τέλει η αποδοτική οργάνωση του χρόνου μελέτης. καθώς έτσι αποτρέπεται η άσκοπη κατασπατάληση του δυναμικού του παιδιού.

Επιπλέον, η καθημερινή μελέτη -όπως πραγματοποιείται από τους παιδαγωγούς του Κέντρου μας- στηρίζεται στην αρχή της εξατομίκευσης, είναι δηλαδή με τέτοιο τρόπο προσαρμοσμένη, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τις μαθησιακές δυσκολίες, τα συμπεριφορικά ή ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε μαθητής, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Ειδικότερα για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες:

  • η εκπαιδευτική υποστήριξη γίνεται σε ατομικό επίπεδο (ένας παιδαγωγός – ένας μαθητής),
  • η προετοιμασία για το σχολείο γίνεται με βάση ειδικά προσαρμοσμένες ή απλοποιημένες σημειώσεις,
  • εφαρμόζεται προσωπική μέθοδος μάθησης, δηλαδή μαθητές διδάσκονται πώς να μαθαίνουν,
  • υιοθετείται η τεχνική της καθοδηγούμενης αυτενέργειας.

Όσον αφορά στα σχολικά τεστ και διαγωνίσματα, η συστηματική προετοιμασία των μαθητών επιδρά θετικά σε μαθησιακό και ψυχολογικό επίπεδο, καθώς το άγχος μειώνεται σταδιακά, αναπτύσσεται η αίσθηση καλύτερου ελέγχου της ύλης, ενδυναμώνονται οι μαθησιακές δεξιότητες και τονώνεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών.

Τέλος, η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς είναι καθημερινή, εφόσον, με το πέρας του κάθε μαθήματος, παρέχεται ενημέρωση για την πορεία του μαθητή.

 

ΚΕΜΥΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ