Σχολή Γονέων Παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Webinar)


«Το παιδί μου έχει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Πώς μπορώ να βοηθήσω;»

«Κάθε προσπάθειά μου να βοηθήσω το παιδί μου στη μελέτη του καταλήγει σε ένταση και σύγκρουση.»

«Από το σχολείο μας λένε ότι έχει δυσκολίες, αλλά δεν ξέρω πώς να βοηθήσω.»

«Παρατηρώ ότι το παιδί μου δυσκολεύεται. Τι μπορώ να κάνω;»

Σκοπός του webinar 

Ο σκοπός του webinar  είναι να κατανοήσει ο γονέας αφενός τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και αφετέρου τι θα μπορούσε να κάνει, προκειμένου να συνοδεύσει το παιδί του στη μαθησιακή του πορεία.

 • Τι βιώνει το παιδί καθημερινά;
 • Πώς είναι ο κόσμος της μάθησης μέσα από τα δικά του μάτια;
 • Πώς άραγε σκέφτεται;
 • Πώς μπορεί να νιώθει;
 • Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει;
 • Τι θα χρειαζόταν για να αισθανθεί καλύτερα;

Μέσω του webinar οι εκπαιδευόμενοι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις δυσκολίες του παιδιού, να ενισχυθούν στον ρόλο τους και να το υποστηρίξουν κατάλληλα.

Πιο συγκεκριμένα οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία:

 • να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες,
 • να μιλήσουν για τις μαθησιακές δυσκολίες στο ίδιο το παιδί και την υπόλοιπη οικογένεια,
 • να βοηθήσουν με κατάλληλες τεχνικές το παιδί στο σπίτι,
 • να ενισχύσουν ψυχολογικά το παιδί που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες,
 • να μάθουν για τις δυνατότητες υποστήριξης των μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες εντός του σχολικού πλαισίου,
 • να ενημερωθούν για τη διαδικασία αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.

Για ποιο λόγο να παρακολουθήσω αυτό το webinar ;

Για να μπορέσει ο γονέας να βοηθήσει το παιδί/τον έφηβο είναι σημαντικό να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τις μαθησιακές δυσκολίες του.

Κατανοώντας τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί/ο έφηβος οι εκπαιδευόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια θετική και παραγωγική σχέση μαζί του.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar;

To webinar απευθύνεται σε:

 • Γονείς, κηδεμόνες ή φροντιστές παιδιών σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.
 • Γονείς, κηδεμόνες ή φροντιστές εφήβων που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Θεματικές ενότητες

 1. Γνωριμία των μελών της ομάδας. Εισαγωγή στην έννοια των μαθησιακών δυσκολιών.
 2. Διαδικασίες που ακολουθούνται μετά τη λήψη της αξιολόγησης / διάγνωσης.
 3. Οργάνωση του χρόνου και του χώρου του παιδιού/εφήβου. Πώς μπορώ να βοηθήσω;
 4. Δυσκολίες στην ανάγνωση. Πώς μπορώ να βοηθήσω;
 5. Δυσκολίες στη γραφή και στην ορθογραφία. Πώς μπορώ να βοηθήσω;
 6. Δυσκολίες στη κατανόηση και επεξεργασία κειμένου. Πώς μπορώ να βοηθήσω;
 7. Δυσκολίες στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Πώς μπορώ να βοηθήσω;
 8. Δυσκολίες στα μαθηματικά. Πώς μπορώ να βοηθήσω;
 9. Χαμηλό αυτοσυναίσθημα και δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες. Πώς μπορώ να βοηθήσω;
 10. Μοίρασμα προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων. Σύνοψη των κύριων σημείων του webinar, απορίες, διευκρινίσεις και αναστοχασμός.

Περιεχόμενο

 • Θεωρητικό υπόβαθρο.
 • Πρακτικές παιδαγωγικές τεχνικές για το σπίτι.
 • Τεχνικές παρέμβασης.
 • Βιωματικές αφηγήσεις.

Απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή στο webinar

 • Υπολογιστής, iPad ή tablet.
 • Webcam (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη).
 • Ακουστικά.
 • Ευρυζωνικό Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας (ελάχιστη ταχύτητα λήψης 3 Mbps και ταχύτητα μεταφόρτωσης 1 Mbps).

Παρακολούθηση

Το webinar παρακολουθείται live μέσω της πλατφόρμας zoom και δε μαγνητοσκοπείται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής του webinar

 • Τρίτη 27/02/2024
 • Τρίτη 05/03/2024
 • Τρίτη 12/03/2024
 • Τρίτη 19/03/2024
 • Τρίτη 26/03/2024
 • Τρίτη 02/04/2024
 • Τρίτη 09/04/2024
 • Τρίτη 16/04/2024
 • Τρίτη 23/04/2024
 • Τρίτη 30/04/2024

και ώρα 21.00 – 22.30.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στο τέλος του κύκλου του webinar θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο εκπαίδευσης.

Υπεύθυνες Προγράμματος

 • Μαρία Γκουγκούμη, Ειδική Παιδαγωγός, Msc Προαγωγή Ψυχικής Υγείας & Πρόληψης Ψυχικών Διαταραχών, Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή
 • Έλλενα Πλακίδα – Βανδώρου, Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική υπεύθυνη ΚΕΜΥΛΟ, ΜSc Ψυχολογίας, ΜSc Ειδικής Αγωγής, Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, Μετεκπαίδευση στις Νευροαναπτυξιακές και Αισθητηριακές Διαταραχές