Πρόληψη διαταραχών λόγου και ομιλίας

Η πρόληψη αποτελεί όρο-κλειδί όσον αφορά στην εκπαίδευση του παιδιού. Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία του παιδιού από μικρή ηλικία, ώστε να προληφθούν τυχόν δυσκολίες στο μέλλον.

Ακολουθώντας προληπτικά κάποιες συμβουλές που αφορούν στην επικοινωνία, ενισχύονται οι γλωσσσικές δεξιότητες του παιδιού και προλαμβάνονται ενδεχόμενες μελλοντικές δυσκολίες.

 

Η φωνολογική ή αρθρωτική διαταραχή αφορά σε:

 • αλλοιώσεις φωνημάτων (π.χ. σ-χιου, σόλα-χιόλα)
 • απαλοιφές φωνημάτων (π.χ. τώρα-τωα)
 • αντικαταστάσεις φωνημάτων (π.χ θάλασσα-φάλασσα)

 

Προτάσεις για την πρόληψη φωνολογικών ή αρθρωτικών διαταραχών:

 • σωστό μοντέλο άρθρωσης και ομιλίας από τους ίδιους τους γονείς
 • ακουολογικός έλεγχος – ακουόγραμμα
 • screening tests που παρέχονται από το σχολείο, το δήμο ή τα ιδιωτικά κέντρα
 • φροντίδα της στοματικής κοιλότητας και της οδοντοστοιχίας του παιδιού

 

Οι διαταραχές της ομιλίας αφορούν σε δυσκολία του παιδιού:

 • στο να κάνει διάλογο ή να περιμένει τη σειρά του
 • στην κατανόηση της ομιλίας των άλλων (εσωτερικός λόγος)
 • στη χρήση σωστού και πλούσιου λεξιλογίου
 • στην επεξεργασία σημασιολογικού περιεχομένου

 

Προτάσεις για τις διαταραχές της ομιλίας:

 • η ενημέρωση για τα ηλικιακά ορόσημα τυπικής ανάπτυξης λόγου και ομιλίας είναι σημαντική
 • η συζήτηση με το παιδί είναι απαραίτητη
 • η ανάγνωση σε συνεργασία με το παιδί είναι βοηθητική
 • ο ακουολογικός έλεγχος είναι χρήσιμος

 

Ο τραυλισμός αφορά σε:

 • δυσκολία στη ροή της ομιλίας για περισσότερο από έναν χρόνο
 • αυξημένο αριθμό επαναλήψεων
 • δισταγμό
 • βεβιασμένες επαναλήψεις

 

Προληπτικές συμβουλές για τον τραυλισμό:

 • ανάγνωση και ομιλία σε αργό ρυθμό
 • παύση όταν ο γονιός θέλει να απαντήσει στο παιδί
 • επιπλέον χρόνος στο παιδί
 • απάντηση στο περιεχόμενο της ομιλίας του παιδιού, όχι στον τρόπο εκφοράς του λόγου
 • συζήτηση για τα αγαπημένα θέματα συζήτησης του παιδιού

 

Η πρόληψη και η πρώιμη παρέμβαση είναι απαραίτητα στοιχεία της καλής εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών. Απαιτεί συστηματική ενασχόληση με το παιδί και μεγάλη προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει όλους τους εμπλεκόμενους!

 Σοφία Ζαφειροπούλου

Λογοθεραπεύτρια

Υπεύθυνη του τομέα Λογοθεραπείας

ΚΕΜΥΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Tags

Leave a comment