Οι συναισθηματικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες του κοινωνικού τους περίγυρου, καθώς και το αίσθημα ανεπάρκειας που ενίοτε βιώνουν τα παιδιά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη συναισθηματική τους υγειά, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι αύτη η ψυχολογική πίεση εκκινεί από μικρή ηλικία. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού τους, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. Έτσι, τα βιώματα αυτής της ηλικίας επηρεάζουν καθοριστικά την αντίληψη που θα αναπτύξουν αργότερα για τον εαυτό τους. Η σχολική αποτυχία, προκαλεί ψυχικό πόνο και είναι συνηθισμένο τα παιδιά που την υφίστανται να αισθάνονται ότι είναι ανεπαρκή ή «στο περιθώριο».

Τα παιδιά αναπόφευκτα συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς τα κατορθώματα και τις επιδόσεις τους. Όταν παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες συγκρίνουν τον εαυτό τους με συνομήλικούς τους πολλές φορές αισθάνονται μειονεκτικά, ματαιώνονται και απομονώνονται κοινωνικά. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν σε αντιδραστικές και επιθετικές συμπεριφορές, αλλά και σε σχολική άρνηση, ειδικά όταν το σχολικό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποστηρικτικοί ως προς τις προσπάθειές των παιδιών -και όχι ως προς τις επιδόσεις αυτών.

Η ψυχολογική πίεση που ασκείται στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι τόσο μεγάλη, που δεν είναι σπάνιο να γίνονται πιο ευάλωτοι σε αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς και αντικοινωνική συμπεριφορά.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής αποτυχίας ασκούν ανασταλτική επίδραση στην ανάπτυξη και λειτουργικότητα των παιδιών σε γνωστικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες, λόγω της ματαίωσης που βιώνουν, είναι πιο επιρρεπή σε καταθλιπτικές διαταραχές. Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, καθώς οι Μαθησιακές Δυσκολίες οδηγούν σε ματαίωση, σε καταθλιπτικά και αγχώδη συμπτώματα, στην συνέχεια σε σχολική άρνηση και τελικά μαθησιακή παραίτηση.

Η έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών του παιδιού, η έγκαιρη και κατάλληλη μαθησιακή πλαισίωσή του από Ειδικό Παιδαγωγό και η ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού από Ψυχολόγο μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών του.

 

Βιβλιογραφία:

Η συννοσηρότητα των μαθησιακών διαταραχών, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος

Υπηρεσία ψυχικής υγειάς παιδιών και εφήβων

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των δυσκολιών μάθησης στο παιδί και στην οικογένεια του: η συμβολή του σχολικού ψυχολόγου στην διαχείρισή τους

Δημήτρης Σ. Νικολόπουλος

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Μαρίνα Βεκρή

Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΜΥΛΟ

Tags

Leave a comment