Mύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) δεν μπορούν να μάθουν

Δεν αληθεύει. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους Μαθησιακή Δυσκολία, έπειτα από αξιολόγηση για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, μπορούν -παρακολουθώντας ένα εξειδικευμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης- να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μάθουν πώς να μαθαίνουν και τελικά να κατακτούν τους μαθησιακούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Απαιτείται πολύς χρόνος, επιμονή, συντονισμένη προσπάθεια του ειδικού παιδαγωγού, του παιδιού, των γονιών και του δασκάλου, αλλά το αποτέλεσμα ανταμείβει όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι ΜΔ δεν αποτελούν πραγματική εκπαιδευτική ανάγκη

Λάθος. Είναι υπαρκτές, αφορούν σε ένα ικανό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού και δεν αποτελούν επινόημα των επιστημόνων. Αιτία της παρανόησης αποτελεί αυτό που συχνά ακούγεται ότι «τώρα ξαφνικά όλα τα παιδιά έχουν κάτι». Πάντα υπήρχαν παιδιά με ΜΔ, απλώς πλέον μπορούν να αξιολογηθούν μέσω σταθμισμένων και αστάθμητων – άτυπων αξιολογήσεων, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια και εγκυρότητα σε ποιους τομείς χρειάζονται ενίσχυση.

Οι μαθητές με ΜΔ έχουν χαμηλή νοημοσύνη

Ψευδές. Τα περισσότερα παιδιά που έχουν ΜΔ έχουν δείκτη νοημοσύνης που κυμαίνεται στο μέσο φυσιολογικό. Η παρερμηνεία δημιουργείται διότι, όταν υπάρχει κάποιο σύνδρομο, π.χ. Down, εμφανίζονται συνεπακόλουθες ΜΔ σε όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς. Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τα παιδιά με ΜΔ θα εμφανίσουν κάποιο σύνδρομο ούτε, βέβαια, ότι έχουν χαμηλή νοημοσύνη. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.

Οι μαθητές με ΜΔ πολύ υψηλή νοημοσύνη

Λάθος. Η παρερμηνεία οφείλεται στο ότι συχνά αναφέρονται ηχηρά ονόματα ανθρώπων από το χώρο των επιστημών και των τεχνών, οι οποίοι είχαν ΜΔ και, πάρα ταύτα, ξεχώρισαν στον τομέα τους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί ο Αϊνστάιν. Τα άτομα με ΜΔ συνήθως έχουν φυσιολογική νοημοσύνη και σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις νοημοσύνη άνω του φυσιολογικού. Πάντως, αυτό δε σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν ΜΔ είναι διάνοιες ή ότι όσοι έχουν εξαιρετική ευφυΐα θα εμφανίσουν ΜΔ.

Οι ΜΔ είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας

Δεν ισχύει. Η ανεπαρκής διδασκαλία μπορεί να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα κατάσταση δευτερογενώς, αλλά επουδενί δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία των ΜΔ. Ο δάσκαλος της γενικής αγωγής, ακόμα κι αν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και απαιτήσεις των γονιών δεν είναι αυτός που «δημιούργησε τις ΜΔ στο παιδί», όπως ενίοτε ακούγεται. Δεν ισχύει, βέβαια, και το αντίθετο, ότι ένα παιδί με ΜΔ θα μπορέσει να τις ξεπεράσει μέσα στο πλαίσιο μιας τάξης στην οποία ο εκπαιδευτικός είναι αποτελεσματικός στο έργο του. Όσο «καλός» ή «κακός» είναι ο δάσκαλος, το παιδί πρέπει να έχει εξειδικευμένη μαθησιακή υποστήριξη από ειδικό παιδαγωγό ειδικευμένο στην αποκατάσταση των ΜΔ.

Οι μαθητές με ΜΔ είναι απλώς τεμπέληδες

Δεν αληθεύει. Όπως οι ενήλικες αποφεύγουμε ασχολίες και καταστάσεις που μας δυσκολεύουν, έτσι και τα παιδιά, αποφεύγουν ό,τι τα δυσκολεύει και ενέχει πιθανότητα αποτυχίας. Κακώς συγχέεται η αποφυγή με την τεμπελιά. Διδάσκοντας με εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο σε κάθε παιδί τρόπο την προς μάθηση δεξιότητα, το παιδί θα αρχίσει να βιώνει αισθήματα επιτυχίας, αναγνώρισης και αυτοπραγμάτωσης, θα αναπτύξει εσωτερικό κίνητρο για μάθηση και τελικά θα πάψει να έχει την εικόνα του «τεμπέλη μαθητή». Πάντως, σημειώνεται ότι πρόκειται για χρονοβόρο διαδικασία που απαιτεί χρόνο, κόπο, επιμονή και προσπάθεια.

Οι μαθητές με ΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες μόνο στα μαθήματα του σχολείου

Λάθος. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών στα παιδιά με ΜΔ, οι οποίες εντείνονται με την είσοδο στην εφηβεία. Μπορεί να παρατηρηθούν ταυτόχρονα με τις ΜΔ ή να σημειωθούν αργότερα, δευτερογενώς, λόγω των συνεχών και πολλαπλών ακαδημαϊκών αποτυχιών ενός μαθητή, ο οποίος δεν ακολούθησε πρόγραμμα μαθησιακής υποστήριξης.

Οι ΜΔ ξεπερνιούνται με τον καιρό

Δεν ισχύει. Οι ΜΔ δεν είναι ίωση που «θα κάνει τον κύκλο της και τα περάσει». Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Η πρώιμη παρέμβαση είναι η φράση κλειδί. Όσο περισσότερο καθυστερεί η αποκατάσταση, τόσες περισσότερες ματαιώσεις θα βιώσει το παιδί, ενώ ταυτόχρονα οι γνωστικές απαιτήσεις της τάξης του θα έχουν τόσο αυξηθεί που θα δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που το παιδί μπορεί να κάνει και σε αυτό το οποίο απαιτείται από το παιδί να κάνει.

Οι ΜΔ εμφανίζονται μερικές φορές ξαφνικά

Ψευδές. Μερικές φορές στο τέλος του δημοτικού ή στην αρχή του γυμνασίου, όπου πλέον οι γνωστικές απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, γίνονται πολύ εμφανείς και άρα αντιληπτές από γονείς ή και εκπαιδευτικούς οι ΜΔ του παιδιού. Αυτό δε σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή, αλλά ότι δε διαπιστώθηκαν και αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως – για όποιους λόγους. Βέβαια, υπάρχει η περίπτωση κατά την οποία εμφανίζεται μια ξαφνική αλλαγή στη μαθησιακή επίδοση, η οποία -αν δεν είναι αποτέλεσμα κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, λ.χ. από κάποια πτώση, είναι δευτερογενής, δηλαδή συνέπεια στρεσσογόνων καταστάσεων που βιώνει το παιδί στο άμεσο περιβάλλον του, όπως ασθένεια ή απώλεια μέλους της οικογένειας. Αυτή η ξαφνική αλλαγή της μαθησιακής εικόνας ενός παιδιού δεν πρέπει να συγχέεται με τις ΜΔ.

Οι ΜΔ «θεραπεύονται»

Δεν ισχύει. Οι ΜΔ δεν είναι ασθένεια, ώστε να χρειάζονται «θεραπεία». Η αντίληψη αυτή αποτελεί κατάλοιπο του «ιατρικού μοντέλου» που για πολλά χρόνια κυριάρχησε ολοκληρωτικά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν στοιχεία αυτού στην ελληνική πραγματικότητα, όπως το να κάνει παιδίατρος «διάγνωση» για ΜΔ, πράγμα το οποίο είναι ανεδαφικό, αφού οι ΜΔ αφορούν στην εκπαίδευση και όχι στην ιατρική. Ακόμα και ο όρος «διάγνωση» είναι κατάλοιπο αυτού του μοντέλου. Σήμερα, μιλάμε για ενιαία εκπαίδευση, στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει χώρος για ιατρικά μοντέλα και ιατρικές διαγνώσεις. Οι ΜΔ αποτελούν αντικείμενο της εκπαίδευσης και στο χώρο αυτό αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται.

 

 

Έλλενα Πλακίδα Βανδώρου

Ειδικός Παιδαγωγός
Επιστημονική Υπεύθυνη του ΚΕΜΥΛΟ
MA Ψυχολογίας
ΜΑ Ειδικής Αγωγής
Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές δυσκολίες
ΚΕΜΥΛΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Tags

Leave a comment