Μαθησιακές Δυσκολίες: πόσο διαρκεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης;

Το χρονικό πλαίσιο αποκατάστασης των ΜΔ δεν μπορεί να προκαθοριστεί εύκολα, καθώςεξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • το συγκεκριμένο ψυχοπαιδαγωγικό προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού –όπως προκύπτει από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση,
  • το εύρος και το βάθος των ΜΔ,
  • τη συνέπεια του παιδιού στην παρακολούθηση του αποκαταστασιακού προγράμματος,
  • την ποιότητα συνεργασίας με τον γονιό,
  • τη συνεργασία με το σχολείο, προκειμένου για τη γενίκευση των στρατηγικών του προγράμματος,
  • την πλαισίωση του παιδιού από άλλες ειδικότητες πέραν του ειδικου παιδαγωγού, όπου κρίνεται απαραίτητο –όπως εργοθεραπευτή, παιγνιθεραπευτή, παιδοψυχολόγο, λογοθεραπευτή κ.α.
  • και την ηλικία κατά την οποία το παιδί ξεκινά το πρόγραμμα αποκατάστασης -καθώς όσο πιο νωρίς αξιολογείται το παιδί, τόσο πιο μεγάλο είναι το περιθώριο παρέμβασης και τόσο περισσότερες οι πιθανότητες για μια επιτυχημένη παρέμβαση.

Σε γενικές γραμμές,  τα περισσότερα εξειδικευμένα προγράμματα μαθησιακής παρέμβασης σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό διαρκούν από ένα μέχρι και τρία χρόνια, προκειμένου για την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.

Μετά την ολοκλήρωση του βασικού προγράμματος, είναι απαραίτητη η κατά διαστήματα παρακολούθηση του παιδιού, για να έχει ο ειδικός παιδαγωγός εικόνα της προόδου του παιδιού και να προλάβει τυχόν παλινδρομήσεις η/και νέες δυσκολίες.

Ειδικά κατά την αλλαγή σχολικής βαθμίδας από το δημοτικό στο γυμνάσιο, είναι πολύ σημαντικό να προετοιμαστεί έγκαιρα το παιδί από κατάλληλα εξειδικευμένο ειδικό παιδαγωγό, καθώς ο όγκος της ύλης και ο τρόπος χειρισμού των μαθημάτων είναι διαφορετικός από αυτόν του δημοτικού. Το παιδί θα διδαχθεί πολλές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την οργάνωση του υλικού και τον χειρισμό των λεκτικών μαθημάτων, μεταγνωστικές στρατηγικές, τεχνική περίληψης, άσκηση σε παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου κ.α. Τυχόν απότομη διακοπή του προγράμματος με την ολοκλήρωση του βασικού μέρους του στο δημοτικό, ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στο παιδί στο γυμνάσιο και στο λύκειο.

Πλακίδα Έλλενα

Ειδικός Παιδαγωγός,
Επιστημονική Υπεύθυνη του ΚΕΜΥΛΟ
MA Ψυχολογίας, ΜΑ Ειδικής Αγωγής
Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές δυσκολίες
Tags

Leave a comment