”Εξωσχολικές” δραστηριότητες στο βιογραφικό

Το να είναι κάποιος άριστος μαθητής δεν αρκεί για να εξασφαλίσει θέση σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια (κυρίως για τα δεδομένα του εξωτερικού) ή –πολύ περισσότερο για τα ελληνικά δεδομένα- σε μία πολυπόθητη εργασία. Ίσως επικρατεί η άποψη ότι οι πιθανοί εργοδότες δεν ενδιαφέρονται για τις επιπλέον δραστηριότητές…

Ας το ξανασκεφτούμε! Είτε ο υποψήφιος κάνει αίτηση σε κάποια Σχολή, σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή στην πρώτη δουλειά του, το να παρουσιάσει “εξωσχολικές” δραστηριότητες στο βιογραφικό του, θα τον θέσει σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με άλλους υποψηφίους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι πάρα πολλές δραστηριότητες μπορεί να λειτουργήσουν αναδραστικά. Δε χρειάζεται να εγγραφούν οι μαθητές σε όλα όσα προσφέρει το σχολείο τους. Αυτό δεν θα συμβάλει στο γενικότερο στόχο. Εάν ο έφηβος φοιτά στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο, καλό είναι να επιλέξει μία ή δύο δραστηριότητες που θα τον ενδιέφεραν να τις συνεχίσει και κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών του σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής θα έχει τον χρόνο να δοκιμάσει πολλά είδη “εξωσχολικών” δραστηριοτήτων. Στο τέλος, θα κρατήσει αυτές που πραγματικά τον ενδιαφέρουν και που –ενδεχομένως- θα τον βοηθήσουν στην πορεία της σταδιοδρομίας του -ακαδημαϊκής και επαγγελματικής.

Ακολουθεί μια λίστα με αυτές που προτιμούν οι υπεύθυνοι των συνεντεύξεων:

Εμπειρία σε “ηγετικές” θέσεις: π.χ. προεδρία σε σχολικά ή φοιτητικά όργανα ή αρχηγία σε αθλητικές ομάδες.

Αθλητισμός: Η συμμετοχή σε αθλήματα μπορεί να αποτελέσει ένδειξη (όχι απαραίτητα απόδειξη) ομαδικού πνεύματος, ικανότητας δράσης σε ανταγωνιστικό πλαίσιο, αλλά και ικανότητας επιδίωξης και επίτευξης στόχων.

Γραπτές ή/και τεχνικές δεξιότητες: Ενασχόληση με τους Η/Υ (όχι μόνο στο πλαίσιο του chatting ή των e-games) ή συμμετοχή στην εφημερίδα του σχολείου.

Ξένες γλώσσες: Εδώ είναι σημαντικό ο υποψήφιος να μην υπερβάλλει ως προς την ουσιαστική γνώση του, καθώς ο υπεύθυνος συνέντευξης μπορεί να τον “δοκιμάσει” επί τόπου!

Εθελοντική εργασία: Καμία εθελοντική εργασία δεν είναι “ανάξια” να αναφερθεί. Αντιθέτως, όλες πρέπει να αναφερθούν, όσο απλοϊκές και αν φαίνονται.

Η πολύπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια του εαυτού μας είναι πολύ σημαντικό προσόν!

 

Μαρία Γρατσία

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚΕΜΥΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Leave a comment