Εργοθεραπεία


Η  Εργοθεραπεία έχει στόχο την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ώστε να είναι ανεξάρτητα στον τομέα της αυτοφροντίδας, στο επίπεδο εκτέλεσης προσχολικών και σχολικών δραστηριοτήτων και στο παιχνίδι. Ο Εργοθεραπευτής εντοπίζει και αξιολογεί τις τυχόν δυσκολίες σε έναν ή σε περισσότερους τομείς και παρεμβαίνει ανάλογα μέσα από ευχάριστες για τα παιδιά δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με τα ενδιαφέροντά και την ηλικία τους.

Ενδεικτικές δυσκολίες που αφορούν στην Εργοθεραπεία είναι: δυσκολίες αδρής και λεπτής κινητικότητας, στάσης σώματος, οργάνωσης και εκτέλεσης κινητικών δεξιοτήτων, ισορροπίας, αντοχής, μυικής δύναμης, οπτικοκινητικού συντονισμού, διάσπασης προσοχής (με ή χωρίς υπερκινητικότητα), διαχείρησης χρόνου, εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (ένδυσης, σίτισης, τουαλέτας), χωρικού και χρονικού προσανατολισμού, οριοθέτησης, μνήμης, ανεξαρτησίας, αυτοελέγχου…

Τα παιδιά που θα ωφεληθούν από την ένταξή τους σε ένα πρόγραμμα εργοθεραπείας είναι αυτά που:

  • βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού,
  • έχουν Νοητική Καθυστέρηση
  • έχουν Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • έχουν Δυσπραξία
  • έχουν Διάσπαση Προσοχής – με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
  • έχουν Ψυχο-κινητική Καθυστέρηση
  • έχουν Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία
  • ή γενικά χρειάζονται βοήθεια για τη βελτίωση τομέων της καθημερινής τους ζωής

Δυσγραφία: όταν οι Μαθησιακές Δυσκολίες εμπλέκονται με το Έργο

Κάποια παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν κακό γραφικό χαρακτήρα. Γονείς και εκπαιδευτικοί συχνά σχολιάζουν πόσο δυσανάγνωστο είναι το γραπτό ενός παιδιού, ενώ οι παραινέσεις τους για βελτίωση δεν βρίσκουν ανταπόκριση.

Αυτή η δυσκολία ονομάζεται η “δυσγραφία” και αποτελεί διαταραχή του οπτικοκινητικού συντονισμού του παιδιού, δηλαδή του συντονισμού χεριού, μολυβιού και ματιού. Η κακή ποιότητα γραφής ενός παιδιού προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας μπορεί να οφείλεται σε δυσκολίες λεπτής κίνησης, αμφίπλευρου και οπτικοκινητικού συντονισμού, πλευρίωσης, ανώριμης λαβής μολυβιού…

Μέσω του εργοθεραπευτικού προγράμματος, το παιδί βελτιώνει τις απαραίτητες για τη γραφή δεξιότητες, με αποτέλεσμα να είναι πλέον εύληπτος ο γραφικός χαρακτήρας του.

Ο στόχος μας είναι το παιδί στις καθημερινές του δραστηριότητες:

  • να έχει τη μέγιστη λειτουργικότητα
  • να είναι ανεξάρτητο