Εποπτείες Ειδικών Παιδαγωγών


Τι είναι οι Εποπτείες Ειδικών Παιδαγωγών;

Οι εποπτείες αποτελούν το βασικό εργαλείο ανάπτυξης, υποστήριξης και διασφάλισης της ποιότητας της ειδικής διαπαιδαγώγησης.

Σε ποιους απευθύνονται;

Οι εποπτείες απευθύνονται σε ειδικούς παιδαγωγούς που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία ή σε όσους επιθυμούν να εξελίξουν την ψυχοπαιδαγωγική τους προσέγγιση.

Ποιος είναι ο στόχος των εποπτειών;

Στόχος είναι οι εποπτευόμενοι:

 • να είναι σε θέση να θέτουν αρχικά μακροπρόθεσμους και αργότερα βραχυπρόθεσμους μετρήσιμους στόχους, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθούν την εξέλιξη του παιδιού ανά τομέα,
 • να διαχειρίζονται τις προκλήσεις που ανακύπτουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και επάρκεια,
 • να εξελίξουν τον τρόπο με τον οποίο πλαισιώνουν τα παιδιά και τους εφήβους.

Τι παρέχεται μέσω των εποπτειών;

 • Παρουσίαση εργαλείων μαθησιακής αξιολόγησης,
 • επιλογή των κατάλληλων αξιολογητικών εργαλείων ανά περίσταση,
 • καθοδήγηση για την σύνταξη γραπτών εκθέσεων αξιολόγησης,
 • ορισμός των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων βάσει του προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού/εφήβου,
 • καθοδήγηση για την σύνταξη γραπτών εκθέσεων προόδου για δημόσιους φορείς,
 • παροχή υποδειγματικού υλικού,
 • βιωματική δημιουργία νέου υλικού ανά τομέα,
 • οργάνωση του υλικού του εποπτευόμενου,
 • επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων ανάλογα με το ψυχοπαιδαγωγικό προφίλ του κάθε παιδιού/εφήβου,
 • καθοδήγηση των γονέων σχετικά με ψυχοπαιδαγωγικά θέματα κ.α.

Ποια είναι η διάρκεια και η συχνότητα των εποπτειών Ειδικών Παιδαγωγών;

 • Ατομική εποπτεία

Η συχνότητα των ατομικών εποπτειών εξαρτάται από την εμπειρία που έχει ο εποπτευόμενος επαγγελματίας καθώς και από τον όγκο των θεμάτων προς διαχείριση και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον επόπτη.

Οι εποπτείες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το κόστος της εποπτείας κατόπιν επικοινωνίας με το Κέντρο.

 • Ομαδική εποπτεία

Οι ομαδικές εποπτείες διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και η θεματολογία είναι προκαθορισμένη.

Στο τέλος κάθε συνάντησης υπάρχει χρόνος για ερωτήματα, διευκρινίσεις, συζήτηση, μοίρασμα εμπειριών και ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι ομαδικές εποπτείες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom και δε μαγνητοσκοπούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

Διάστημα: Νοέμβριος 2023 – Απρίλιος 2024

Θεματικές Ημερομηνίες
Λήψη Ιστορικού ·    Στάδια και διαδικασία λήψης ιστορικού

·    Παραπομπή σε άλλη ειδικότητα της διεπιστημονικής ομάδας

Σάββατο 04/11

Διάρκεια 2,5 ώρες

(13.30 -16.00)

Αξιολόγηση ·    Σημασία της αξιολόγησης

·    Διάκριση των δύο ειδών αξιολόγησης – άτυπα και σταθμισμένα εργαλεία

Σάββατο 18/11
Φωνολογική Ενημερότητα και Ταχύτητα Αυτοματοποιημένης Κατονομασίας ·    Αξιολόγηση

·    Παρέμβαση

Σάββατο 02/12
Ανάγνωση ·    Αξιολόγηση

·    Παρέμβαση

Σάββατο 16/12
Γραφή ·    Αξιολόγηση

·    Παρέμβαση

Πέμπτη 28/12
Ορθογραφία ·    Αξιολόγηση

·    Παρέμβαση

Σάββατο 13/01
Κατανόηση & Επεξεργασία Κειμένου ·    Αξιολόγηση

·    Παρέμβαση

Σάββατο 27/01
Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου ·    Αξιολόγηση

·    Παρέμβαση

Σάββατο 10/02
Μαθηματικά ·    Αξιολόγηση

·    Παρέμβαση

Σάββατο 24/02
Συγγραφή έκθεσης της μαθησιακής αξιολόγησης.

Ορισμός μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης στοχοθεσίας

Παράθεση αποτελεσμάτων ανά τομέα μαθησιακής αξιολόγησης

 

Καθορισμός μετρήσιμων στόχων

 

 

Σάββατο 09/03
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους γονείς. Συνεργασία παιδαγωγού και γονέων. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και καθοδήγηση των γονέων σε ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα Σάββατο 23/03
Ανακεφαλαίωση Σύνοψη της πορείας από την αξιολόγηση στην αποκατάσταση.

Διευκρινίσεις, απορίες και αναστοχασμός.

Σάββατο 06/04

 

Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συμμετοχή στις εποπτείες;

 • Υπολογιστής, iPad ή tablet,
 • webcam (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη),
 • ακουστικά,
 • ευρυζωνικό διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας (ελάχιστη ταχύτητα λήψης 3 Mbps και ταχύτητα μεταφόρτωσης 1 Mbps).

Συμμετέχοντες:

 • Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν οι πτυχιούχοι και οι επί πτυχίω Ειδικοί Παιδαγωγοί.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στο τέλος του κύκλου της ομαδικής εποπτείας θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες παρακολούθησαν ολόκληρο τον κύκλο εποπτείας.

Υπεύθυνες Προγράμματος

 • Μαρία Γκουγκούμη, Ειδική Παιδαγωγός, Msc Προαγωγή Ψυχικής Υγείας & Πρόληψης Ψυχικών Διαταραχών, Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή
 • Έλλενα Πλακίδα Βανδώρου, Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική υπεύθυνη ΚΕΜΥΛΟ, ΜSc Ψυχολογίας, ΜSc Ειδικής Αγωγής, Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, Μετεκπαίδευση στις Νευροαναπτυξιακές και Αισθητηριακές Διαταραχές