Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Να επιλέξω ΕΠΑΛ ή Γενικό Λύκειο;

  • Ποια κατεύθυνση θα μου δώσει καλύτερες προοπτικές;
  • Ποια επαγγέλματα θα ταίριαζαν στην προσωπικότητά μου;
  • Συμφωνούν οι επιθυμίες μου με τις δυνατότητές μου;

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Συμβουλευτικής Διαχείρισης Σταδιοδρομίας απαντά σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα και βοηθά τον έφηβο στο να πάρει μια συνειδητή απόφαση για την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Στάδια Λήψης Εκπαιδευτικής/Επαγγελματικής Απόφασης

¡     1.Επιλογή Εκπαίδευσης

¡     2.Επαγγελματική Επιλογή

¡     3.Εφαρμογή στους χώρους εργασίας

Το πρόγραμμα δεν είναι απλά μια τεχνική διαδικασία, αλλά βασίζεται σε μια εξελικτική, υποστηρικτική και συστηματική προσέγγιση, η οποία μέσα από διερεύνηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των αξιών του ατόμου το βοηθά να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του καλύτερα και να ανακαλύψει ή να δημιουργήσει νέους, πιο προσωπικούςστόχους, ώστε να μπορέσει να δεσμευτεί σε αυτούς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων και τεστ από το μαθητή

Εισαγωγή των δεδομένων σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα-αποτελέσματα

Συγγραφή αναλυτικής έκθεσης

Εξατομικευμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων-Συμβουλευτική

Η διαδικασία προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς και ανάλογα με το βαθμό της διαγνωσμένης μαθησιακής δυσκολίας.

Οι στόχοι που καλούμαστε να επιτύχουμε είναι:

Αυτογνωσία (προσωπικότητα, ενδιαφέροντα, ικανότητες, αξίες)

Αναγνώριση ευκαιριών (μέσα από σωστή και αναλυτική πληροφόρηση)

Λήψη κατάλληλων αποφάσεων

Εξέλιξη και αναπροσαρμογή

Σχολική επιτυχία

Επαγγελματική ικανοποίηση