Ενδεικτικοί στόχοι της προγραφής και της πρώτης γραφής

H προγραφή και η πρώτη γραφή έχουν στόχο το παιδί:

 • να ασκηθεί στη σωστή κατεύθυνση και φορά γραφής των γραμμάτων και των αριθμών (από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω).
 • να αποκτήσει σταθερότητα στη χρήση του γραφικού εργαλείου.
 • να κάνει χρωματισμό των επιφανειών τηρώντας τα περιθώρια.
 • να αντιγράφει γραφήματα, συλλαβές, λέξεις και αριθμούς ακολουθώντας αρχικά τις τελείες-οδηγούς και έπειτα χωρίς βοήθεια σε διχάρακο τετράδιο με τη σωστή φορά και κατεύθυνση.
 • να ακολουθεί διαδρομές ή να γράφει πάνω σε τελείες που απεικονίζουν συγκεκριμένα αντικείμενα, γραφήματα ή αριθμούς.
 • να ζωγραφίζει μέσα σε περίγραμμα.
 • να γράφει το όνομά του.
 • να αντιγράφει με τη σωστή φορά, το όνομα (λέξη) του αγαπημένου του φαγητού, γλυκού, φρούτου, τίτλου βιβλίου, παιχνιδιού κ.λ.π. με μικρά και με κεφαλαία γράμματα.
 • να γράφει από μνήμης και να διαβάζει απλές προτάσεις με 1, 2 ή 3 λέξεις π.χ. ευχαριστώ, πόσο κάνει κ.λ.π.
 • να κάνει κολλάζ.
 • να γράφει καθαρά και στον απαιτούμενο χρόνο.
 • sνα αποκτά εμπιστοσύνη στο προσωπικό του γράψιμο.
Tags

Leave a comment