Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) – Specific Language Disorder SLI

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) είναι μία αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή η οποία  δεν οφείλεται σε Νευρολογικές Διαταραχές. Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή έχουν κανονική ευφυΐα, όραση, ακοή, συναισθηματική ανάπτυξη.

 

Τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή κυρίως παρουσιάζουν:

 • Αδυναμία στην επεξεργασία σύντομων ή ταχέως εναλλασσόμενων ακουστικών ερεθισμάτων.
 • Μειωμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη λεκτικών ήχων.
 • Δυσκολία στην ακουστική αντίληψη.
 • Δυσκολίες σ’ όλες τις δομές της γλώσσας – στη χρήση, στη δομή και στο περιεχόμενο.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες δυσκολίες των παιδιών με ΕΓΔ ανά κατηγορία:

 • Διαταραχές στη Χρήση της Γλώσσας:
  • Δεν ξεκινούν μια συζήτηση.
  • Οι απαντήσεις τους συνήθως δεν είναι εύστοχες.
  • Δε χρησιμοποιούν ερωτήσεις.
  • Δεν διορθώνουν τα λάθη τους.
  • Δε χρησιμοποιούν όρους ευγενείας.
  • Σε σοβαρές μορφές της διαταραχής παρουσιάζουν ηχολαλία.
  • Δεν να μπορούν να κατανοήσουν το νόημα με την βοήθεια των συμφραζομένων.
  • Έχουν δυσκολίες στην περιγραφή.
  • Απαλείφουν άρθρα ή υποκείμενα.
  • Χρησιμοποιούν λάθος χρόνους.
 • Δυσκολίες στη Μορφή της Γλώσσας:
  • Εξελικτικά πρώιμες φωνολογικές διαδικασίες.
  • Παράλειψη συνδέσμων και αντωνυμιών.
  • Καθυστέρηση της χρήσης των λειτουργικών μορφημάτων,   της γραμματικής μορφολογίας και των ερωτηματικών προτάσεων.
  • Η παραγωγή των λέξεων και γραμματικών μορφημάτων μέσα σε μια πρόταση είναι αρκετά μειωμένη, σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
  • Απλοποιημένη συντακτική δομή “Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο».
 • Διαταραχές στo Περιεχόμενο  της Γλώσσας:
  • Συνήθως αναφέρονται στο παρόν και σε γεγονότα που διαδραματίζονται στο άμεσο περιβάλλον.
  • Το λεξιλόγιο τους είναι περιορισμένο και δυσκολεύονται στην εκμάθηση νέων λέξεων.
  • Καθυστερούν στην κατάκτηση των πρώτων λέξεων.
  • Δυσκολεύονται στην εύρεση της κατάλληλης λέξης και πολύ συχνά  χρησιμοποιούν αόριστες λέξεις.
  • Κάνουν αρκετές γενικεύσεις, δηλαδή χρησιμοποιούν μια λέξη για να περιγράψουν ένα σύνολο ή μια κατηγορία πραγμάτων.
  • Κάνουν συχνά σημασιολογικά (τραπέζι αντί καρέκλα) και φωνολογικά λάθη.

 

Εξαιτίας των παραπάνω δυσκολιών τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ακαδημαϊκής αποτυχίας. Οι δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως στην αναγνωστική ικανότητα, σε ποσοστό περίπου 60%.

Κέλλυ Κολοβέα,

Λογοθεραπεύτρια

Tags

Leave a comment