Δυσορθογραφία

Η Δυσορθογραφία αποτελεί μια ειδική εξελικτική μαθησιακή δυσκολία, που αφορά στη δυσκολία κατάκτησης της ικανότητας για ορθή γραφή και δεν οφείλεται σε χαμηλή νοημοσύνη, πολιτισμική αποστέρηση ή αισθητηριακές βλάβες. Συχνά συνυπάρχει με την Δυσαναγνωσία.

Το παιδί με Δυσορφογραφία κάνει λάθη φωνολογικού τύπου, δηλαδή προβαίνει σε παραθφορές λέξεων, κάνοντας αντικαταστάσεις, αντιστροφές, παραλείψεις ή/και προσθήκες γραμμάτων ή/και συλλαβών. Επίσης, δε χρησιμοποιεί συστηματικά τα σημεία στίξης και τους τόνους. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται το «Φαινόμενο της Βροχής», δηλαδή το παιδί γράφει ένα παντελώς άτονο κείμενο και βάζει όλους τους τόνους εκ των υστέρων.

Εφόσον σημειώνονται λάθη στη φωνολογική γραφή των λέξεων, είναι αναμενόμενο ότι θα παρουσιάζονται λάθη τόσο στα γραμματικά μορφήματα –που σχετίζονται με τις γραμματικές καταλήξεις των λέξεων- όσο και στα λεκτικά μορφήματα –που αφορούν στην ορθή γραφή του θέματος της λέξης. Τα λάθη αυτά συνήθως φαίνεται να αντιστοιχούν σε αναπτυξιακή ηλικία 2 χρόνια πριν την χρονολογική ηλικία του παιδιού.

Η αποκατάσταση της δυσορθογραφίας αποτελεί αντικείμενο του ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος θα οργανώσει –κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης του παιδιού- ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, εστιασμένο στο ψυχοπαιδαγωγικό προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού. Για να είναι αποδοτικό το πρόγραμμα αυτό, είναι σημαντική η συνέπεια από μέρους του παιδιού αλλά και του γονιού.

Πλακίδα Έλλενα

Ειδικός Παιδαγωγός,
Επιστημονική Υπεύθυνη του ΚΕΜΥΛΟ
MA Ψυχολογίας, ΜΑ Ειδικής Αγωγής
Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές δυσκολίες
Tags

Leave a comment