Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών


Ποιος είναι ο λόγος που ενώ ένα παιδί φαίνεται δημιουργικό, έξυπνο και λειτουργικό στη καθημερινότητά του, παρουσιάζει στο σχολείο την εικόνα του τεμπέλικου, αδιάφορου, επιπόλαιου και αφηρημένου μαθητή;

Τα παιδιά αντιδρούν στη δυσκολία τους. Τα παιδιά αντιδρούν όταν δυσκολεύονται:

 • να διαβάσουν
 • να γράψουν
 • να ακολουθήσουν το ρυθμό του σχολείου

Οι  δυσλεξικοί μαθητές έχουν μέση φυσιολογική – και ενίοτε ανώτερη – ευφυία. Παρόλα αυτά, η σύγκριση με τις επιδόσεις των συμμαθητών τους, τα αρνητικά σχόλια από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, η δυσκολία να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του περιβάλλοντος και να πραγματώσουν τους στόχους τους είναι μερικοί από τους λόγους που συνήθως οδηγούν σε:

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Έλλειψη κινήτρων
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς

Οι γονείς θα πρέπει να προβληματιστούν όταν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες που δεν αναμένονται από το νοητικό του δυναμικό.

Ενδεικτικά:

Στην ανάγνωση:

 • Διαβάζει αργά, “συλλαβιστά”.
 • Αναγιγνώσκει χωρίς ρυθμό και “χρώμα”.
 • Προβαίνει σε παραφθορές λέξεων.
 • Προσθέτει ή παραλείπει φωνήματα ή συλλαβές.
 • Δεν τηρεί τα σημεία στίξης.
 • Παρατονίζει.
 • Δεν κατανοεί το περιεχόμενο αυτού που διάβασε.

Στη γραφή:

 • Προσθέτει ή αφαιρεί γράμματα ή συλλαβές.
 • Συγχέει τη χρήση μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων.
 • Δεν ακολουθεί τους γραμματικούς κανόνες που έχει διδαχθεί.
 • Ξεχνάει την ορθογραφία των λέξεων που έχει μάθει.
 • Δεν τονίζει τις λέξεις.
 • Δεν τηρεί τις αποστάσεις των λέξεων.
 • Δεν χρησιμοποιεί σημεία στίξης.
 • Δεν προλαβαίνει να αντιγράψει από τον πίνακα.
 • Δεν ακολουθεί τους κανόνες σύνταξης.

Στα μαθηματικά:

 • Συγχέει τα σύμβολα της αρίθμησης.
 • Δεν αυτοματοποιεί εύκολα τις αριθμητικές ακολουθίες.
 • Δυσκολεύεται να απομνημονεύσει τον πολλαπλασιασμό.
 • Δεν κατανοεί τα προβλήματα.

Στη συμπεριφορά:

 • Είναι αργός στη μελέτη.
 • Αρνείται να διαβάσει.
 • Χρησιμοποιεί αποφευκτικές συμπεριφορές.
 • Δεν εστιάζει την προσοχή του στην εργασία του.
 • Χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να προετοιμάσει τις εργασίες του σχολείου.

Το συνηθέστερο σχόλιο είναι: «Παρότι είναι έξυπνος, είναι τεμπέλης και αδιάφορος στο σχολείο». Δεν υπάρχουν τεμπέληδες και αδιάφοροι μαθητές. Υπάρχουν μαθητές που δυσκολεύονται. Αυτοί οι μαθητές με την κατάλληλη μαθησιακή πλαισίωση μπορούν να μάθουν να χειρίζονται τις δυσκολίες τους, να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να ανταποκρίνονται στις σχολικές απαιτήσεις!