Ανάπτυξη λόγου και ομιλίας σε παιδιά

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας αρχίζει στην παιδική ηλικία, πριν από την εμφάνιση της πρώτης λέξης. Οποιαδήποτε δυσκολία στο λόγο και στην ομιλία είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες του παιδιού, καθώς και στη συμπεριφορά του. Όσο νωρίτερα εντοπισθούν οι δυσκολίες στη ομιλία και ξεκινήσει η αποκατάσταση, γίνεται μία καλή πρόληψη, ώστε οι δυσκολίες να μην παραμείνουν στο παιδί μακροπρόθεσμα και να μην χειροτερέψουν. Η πρώιμη παρέμβαση σε δυσκολίες λόγου και ομιλίας βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν πιο εύκολα δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, εργασίες σχολείου και διαπροσωπικές σχέσεις. (Asha, 2013)

Συμβουλευτική για γονείς

Αρκετοί γονείς διακρίνουν από νωρίς τις τυχόν δυσκολίες ομιλίας στο παιδί τους, είτε συγκρίνοντας με τα ηλικιακά ορόσημα των μεγαλύτερων παιδιών τους, είτε λαμβάνοντας ενημέρωση από τις νηπιαγωγούς.

Υπάρχουν πολύ τρόποι με τους οποίους ο γονιός μπορεί να βοηθήσει και να δώσει κατευθύνσεις στο παιδί για την ανάπτυξη τις ομιλίας του.

  • Δώσετε χρόνο στο παιδί

Πολλοί συνομιλητές δεν περιμένουν να ολοκληρωθεί μία πρόταση και παρεμβαίνουν. Μία καλή τακτική είναι να δίνονται 5-10 δευτερόλεπτα στο παιδί για να απαντήσει. Το παιδί, έτσι, παίρνει χρόνο για να κάνει την ανάλογη γλωσσική επεξεργασία. Επίσης, μία τέτοια τακτική λειτουργεί προληπτικά στον παιδικό τραυλισμό.

  • Συμπεριφερθείτε στο παιδί όπως σε έναν ώριμο συνομιλητή

Καλό θα είναι να μιλάτε στα παιδιά και να τα αντιμετωπίζετε επικοινωνιακά όπως έναν ενήλικα, κάνοντας διάλογο, διατηρώντας βλεμματική επαφή και δίνοντας σημασία στα λεγόμενά του. Πάντα όμως να θυμάστε ότι είναι παιδιά, και καλό θα είναι να αποφεύγετε τη χρήση περίπλοκου λεξιλογίου ή πληροφοριών που το παιδί δεν θα καταλάβει.

  • Περιγράψετε το παιχνίδι που χρησιμοποιεί

Ο σχολιασμός την ώρα του παιχνιδιού είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της ομιλίας. Είναι μία τακτική η οποία δεν προξενεί πίεση στην επικοινωνία του παιδιού και έτσι το παιχνίδι γίνεται πιο παραγωγικό.

  • Αποφύγετε την χρήση ερωτήσεων 

Η ώρα του παιχνιδιού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι δημιουργικός χρόνος για το παιδί. Η πρόκληση είναι να δίνετε στο παιδί το χρόνο, καθώς οι ερωτήσεις μπορεί να το κάνουν να σταματήσει το παιχνίδι για να ανταποκριθεί στα ερωτήματα μας.

  • Ανάγνωση

 

Η ανάγνωση φέρνει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, διαβάζοντας ένα παραμύθι, ενισχύουμε το λεξιλόγιο την οπτική αντίληψηαντικειμένων και το σημασιολογικό περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα εκμαιεύονται ερωτήσεις και απορίες. Τα βιβλία δεν είναι τα μόνα που βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Συσκευασίες προϊόντων, οδηγίες παιχνιδιών ή ακόμα και ταμπέλες στο δρόμο κάνουν το παιδί να αναπτύσσει την κατανόησή του και την ομιλία του.

 

Εφαρμόζοντας τακτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του παιδιού, σε συνδυασμό πάντα με λεκτική επιβράβευση, τα θετικά αποτελέσματα θα φανούν άμεσα στην ομιλία, καθώς και στην συμπεριφορά ενός παιδιού. Ωστόσο, η επαφή με τον λογοθεραπευτή θα καθησυχάσει τυχόν ανησυχίες και προβληματισμούς σας.

 

 

Πηγή: American Speech language and Hearing Association

Σοφία Ζαφειροπούλου                                                                                            Πλακίδα Έλλενα

Λογοθεραπεύτρια                                                                                               Ειδικός Παιδαγωγός

Tags

Leave a comment