Άρθρα

AdobeStock_280772454_Preview
Οργάνωση χώρου, χρόνου και δραστηριότητας

Κάθε δραστηριότητα έχει αρχή, μέση και τέλος. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκάστοτε δραστηριότητα, είναι απαραίτητο το παιδί: να κατανοήσει τη δραστηριότητα να χρησιμοποιήσει σωστά τον χώρο στον οποίο λαμβάνει χώρα να αντιληφθεί και να οργανώσει σωστά τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της. Ας δούμε τις κατευθυντήριες που θα βοηθήσουν προς αυτό τον στόχο: […]