Άρθρα

KemyloPlaceholder
Μαμά δεν μπορώ να πω το σ…

Το φώνημα /σ/ είναι ένα από τα πιο συχνά φωνήματα που τα παιδιά φαίνεται να έχουν δυσκολία στην παραγωγή λόγου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Τα περισσότερα παιδιά εμφανίζουν σε κάποια φάση της προσχολικής ηλικίας δυσκολία στη άρθρωση του φωνήματος /σ/ και στα υπόλοιπα συριστικά της «οικογένειας» του, όπως είναι τα /ζ/, /τσ/, /τζ/, […]

KemyloPlaceholder
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διαταραχή στην κατάκτηση της γλώσσας που παρουσιάζεται με τη μορφή καθυστέρησης ή δυσλειτουργίας ή και των δύο μαζί. Η ΕΓΔ δε συνοδεύεται από άλλες διαταραχές, όπως νοητική καθυστέρηση, αυτισμός, νευρολογικές ή ψυχολογικές διαταραχές (Rapin&Allen, 1983). Στη βιβλιογραφία συναντώνται πολλές διαφορετικές ονομασίες για την ΕΓΔ όπως: Ειδική Αναπτυξιακή Διαταραχή […]

KemyloPlaceholder
Ως γονιός πώς μπορώ να βοηθήσω στο σπίτι το παιδί μου που έχει Μαθησιακές Δυσκολίες;

Το παιδί ή ο έφηβος με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι σημαντικό να παρακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα, όμως, στο σπίτι, είναι απολύτως απαραίτητο να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται από τους γονείς. Ας δούμε μερικά βασικά σημεία: 1. Επιβραβεύστε το παιδί για κάθε επιτυχημένη προσπάθειά του, όσο μικρή και αν σας φαίνεται ότι είναι. Καθώς […]

KemyloPlaceholder
Τι να κάνω αν το παιδί μου έχει περιορισμένο λεξιλόγιο;

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου στα παιδιά είναι μια πρόκληση για τον γονιό και για τον δάσκαλο. Τα περισσότερα παιδιά, πόσο μάλλον τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, δεν είναι διατεθειμένα να διαβάσουν πολλά λογοτεχνικά βιβλία, όπως συχνά τους προτείνεται, προκειμένου εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Εξάλλου, μέσω της λογοτεχνίας συνήθως βελτιώνεται το παθητικό  λεξιλόγιο –αυτό […]

KemyloPlaceholder
Τι είναι επιτέλους αυτές οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

Ο όρος «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» (ΕMΔ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δυσκολίες που συναντά ένα παιδί στους τομείς της φωνολογικής ενημερότητας, της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, της κατανόησης κειμένου, της παραγωγής λόγου (προφορικού και γραπτού), των μαθηματικών, αλλά και της ολοκλήρωσης παραστάσεων, της μνήμης, της οργάνωσης, του οπτικο-κινητικού συντονισμού κ.α. Δεν εμφανίζουν όλα τα […]

KemyloPlaceholder
Διαδικασία εξετάσεων για μαθητές με δυσλεξία

Ποια είναι η διαδικασία για τα παιδιά με δυσλεξία στις εξετάσεις Γυμνάσιου/Λυκείου; Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις -και εφόσον υπάρχει σχετική διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ,  ο δυσλεκτικός μαθητής δικαιούται να εξετάζεται προφορικά στις εξετάσεις Γυμνάσιου/Λυκείου και η εξέτασή του πρέπει να γίνεται μέσα σε κλίμα αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς του. Το παιδί μπορεί να […]

KemyloPlaceholder
Δυσορθογραφία

Η Δυσορθογραφία αποτελεί μια ειδική εξελικτική μαθησιακή δυσκολία, που αφορά στη δυσκολία κατάκτησης της ικανότητας για ορθή γραφή και δεν οφείλεται σε χαμηλή νοημοσύνη, πολιτισμική αποστέρηση ή αισθητηριακές βλάβες. Συχνά συνυπάρχει με την Δυσαναγνωσία. Το παιδί με Δυσορφογραφία κάνει λάθη φωνολογικού τύπου, δηλαδή προβαίνει σε παραθφορές λέξεων, κάνοντας αντικαταστάσεις, αντιστροφές, παραλείψεις ή/και προσθήκες γραμμάτων ή/και συλλαβών. Επίσης, […]

KemyloPlaceholder
Μαθησιακές Δυσκολίες: πόσο διαρκεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης;

Το χρονικό πλαίσιο αποκατάστασης των ΜΔ δεν μπορεί να προκαθοριστεί εύκολα, καθώςεξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: το συγκεκριμένο ψυχοπαιδαγωγικό προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού –όπως προκύπτει από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, το εύρος και το βάθος των ΜΔ, τη συνέπεια του παιδιού στην παρακολούθηση του αποκαταστασιακού προγράμματος, την ποιότητα συνεργασίας με τον γονιό, τη συνεργασία […]

KemyloPlaceholder
Πρόληψη διαταραχών λόγου και ομιλίας

Η πρόληψη αποτελεί όρο-κλειδί όσον αφορά στην εκπαίδευση του παιδιού. Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία του παιδιού από μικρή ηλικία, ώστε να προληφθούν τυχόν δυσκολίες στο μέλλον. Ακολουθώντας προληπτικά κάποιες συμβουλές που αφορούν στην επικοινωνία, ενισχύονται οι γλωσσσικές δεξιότητες του παιδιού και προλαμβάνονται ενδεχόμενες μελλοντικές δυσκολίες.   Η φωνολογική ή αρθρωτική διαταραχή αφορά σε: αλλοιώσεις φωνημάτων (π.χ. σ-χιου, σόλα-χιόλα) […]

KemyloPlaceholder
Mύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) δεν μπορούν να μάθουν Δεν αληθεύει. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους Μαθησιακή Δυσκολία, έπειτα από αξιολόγηση για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, μπορούν -παρακολουθώντας ένα εξειδικευμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής παρέμβασης- να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μάθουν πώς να μαθαίνουν και τελικά να κατακτούν τους […]