Άρθρα

DSC_8208c
Γραφοκινητικές δεξιότητες και εργοθεραπεία

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου στη σχολική ηλικία να είναι επαρκείς, ώστε να είναι σε θέση τα παιδιά να ανταποκριθούν στις σχολικές τους δραστηριότητες. Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αποτελούν σύνθετες δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικοινωνία, την έκφραση, την αισθητική ευαισθησία, τη φοίτηση στο σχολείο και τη ζωή […]

KemyloPlaceholder
Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στη Λογοθεραπεία

Στην καθημερινότητασυχνά χρησιμοποιείται η λέξη «παιχνίδι» και στο άκουσμά της αναδύονται θετικά συναισθήματα και χαρούμενες αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι ότι-εκτός από το γέλιο και τη χαρά- το παιχνίδι διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του ατόμου. Σύμφωνα με τη Meckley (2012) για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα ως «παιχνίδι» θα πρέπει να πληρούνται […]

KemyloPlaceholder
Οι συναισθηματικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες του κοινωνικού τους περίγυρου, καθώς και το αίσθημα ανεπάρκειας που ενίοτε βιώνουν τα παιδιά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη συναισθηματική τους υγειά, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι αύτη η ψυχολογική πίεση εκκινεί από μικρή ηλικία. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού τους, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. […]

KemyloPlaceholder
Η Συμβολή της Εργοθεραπείας στην Καθημερινότητα του Παιδιού

Ο όρος «έργο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήθος των καθημερινών δραστηριοτήτων, που στον κόσμο του παιδιού αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι καθοριστικές για την μόρφωση της ταυτότητάς του. Κάθε παιδί έχει πολλαπλούς ρόλους ζωής: γιου/κόρης, αδερφού/ής, μαθητή/τριας, φίλου/ης κλπ. και για να ενδυθεί αυτούς τους ρόλους πρέπει να εκτελεί τα κατάλληλα έργα (λ.χ. ένας […]

KemyloPlaceholder
Η Φωνολογική Επίγνωση (ΦΕ) και ο ρόλος της στη Δυσαναγνωσία

Η Φωνολογική Επίγνωση ή Φωνολογική Ενημερότητα (ΦΕ) αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνωστική ευχέρεια. Πρόκειται για τη συνειδητή ικανότητα κατάτμησης και συγκερασμού των λέξεων σε συλλαβές και σε φωνήματα, δηλαδή σε ακουστικά-κιναισθητικά συστατικά που δε φέρουν σημασία, προκειμένου να επιτευχθεί σωστός χειρισμός αυτών. Με άλλα λόγια, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης γλωσσικής επίγνωσης του άτομου ότι ο προφορικός λόγος […]

KemyloPlaceholder
Τι σημαίνει Αναγνωστική Ευχέρεια;

Τα περισσότερα προγράμματα αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών επικεντρώνονται στις αναγνωστικές δυσκολίες, διότι η ανάγνωση είναι η πρώτη δεξιότητα που αποκτούν τα παιδιά με την είσοδό τους στη συστηματική διδασκαλία και αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση της γραφής, της ορθογραφίας και της κατανόησης κειμένου. Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας γενικά και των αναγνωστικών δυσκολιών ειδικότερα, οι έρευνες στρέφονται στη διερεύνηση […]

KemyloPlaceholder
Η σχέση της Ταχείας Αυτοματοποιημένης Κατονομασίας (ΤΑΚ) με την αναγνωστική διαδικασία

Η Ταχεία Αυτοματοποιημένη Κατονομασία (ΤΑΚ) αφορά σε ένα σύνθετο σύνολο διαδικασιών προσοχής, αντίληψης, μνήμης, σημασιολογίας και κίνησης, το οποίο σχετίζεται με τον χρόνο άρθρωσης των ερεθισμάτων – γραμμάτων, αριθμών, αντικειμένων και χρωμάτων- και τον χρόνο παύσης μεταξύ αυτών. Όταν το παιδί με Δυσαναγνωσία εκτελεί έργα ΤΑΚ, προβαίνει σε αργή και κοπιαστική κατονομασία των σειριακών ερεθισμάτων, […]

KemyloPlaceholder
Με ποιο τρόπο μαθαίνεις;

Συχνά ακούγονται από παιδιά και  ενήλικες οι φράσεις: «Είμαι οπτικός τύπος», «Είμαι ακουστικός τύπος», «Διαβάζω με μουσική», «Εγώ κρατάω πολλές σημειώσεις». Τι σημαίνουν αυτές οι φράσεις και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με βάση τον τύπο μάθησης στον οποίο ανήκουν; Τα παιδιά έχουν διαφορετικές προτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο […]