Άρθρα

AdobeStock_280772454_Preview
Οργάνωση χώρου, χρόνου και δραστηριότητας

Κάθε δραστηριότητα έχει αρχή, μέση και τέλος. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκάστοτε δραστηριότητα, είναι απαραίτητο το παιδί: να κατανοήσει τη δραστηριότητα να χρησιμοποιήσει σωστά τον χώρο στον οποίο λαμβάνει χώρα να αντιληφθεί και να οργανώσει σωστά τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της. Ας δούμε τις κατευθυντήριες που θα βοηθήσουν προς αυτό τον στόχο: […]

DSC_8250c
Απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, Δυσαναγνωσία και Θεωρία Διπλού Ελλείμματος

Ο τυπικός ενήλικος αναγνώστης κατά την διαδικασία της ανάγνωσης ενεργοποιεί ένα κύκλωμα περιοχών του εγκεφάλου αποτελούμενο από νευρολογικά συστήματα που αφορούν σε κάθε επίπεδο της γλώσσας -φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία- καθώς και σε οπτικές και ορθογραφικές διαδικασίες –εργαζόμενη μνήμη, οπτικοκινητικό συντονισμό κ.α. Καθώς οι αναγνωστικές ικανότητες αναπτύσσονται, αυτοματοποιούνται πολλές γνωστικές και γλωσσολογικές διαδικασίες και η αναγνωστική […]

DSC_8302c
Δυσγραφία και Εργοθεραπεία

Η Δυσγραφία είναι μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία, με νευρολογικό υπόβαθρο, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην σωστή χρήση του γραπτού λόγου και εντοπίζεται συχνά σε παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση. Ειδικότερα, το παιδί δυσκολεύεται στην κατάκτηση της γραφής, με συνέπεια να μην μπορεί να εκφραστεί σωστά στο χαρτί και να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις. […]

DSC_8333c
Πώς ακούμε τα συναισθήματα των παιδιών;

Τα παιδιά βιώνουν τα συναισθήματά τους πιο άμεσα και έντονα από ότι εμείς οι ενήλικες και αυτό πολλές φορές μας κάνει να νιώθουμε άβολα και να μην  ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε, είτε πρόκειται για αρνητικά -όπως είναι ο θυμός, ο φόβος, η ζήλεια ή η στενοχώρια, είτε πρόκειται για θετικά -όπως είναι η χαρά, […]

KemyloPlaceholder
Δυσαναγνωσία και Θεωρία του Διπλού Ελλείμματος (ΘΔΕ)

Η μελέτη της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών με Δυσαναγνωσία απαιτεί απομάκρυνση από την μονοδιάστατη προσέγγιση των αναγνωστικών δυσκολιών και κατανόηση της πολυπλοκότητας των γνωστικών διαδικασιών. Το κύκλωμα της ανάγνωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκο και η έλλειψη ακρίβειας ή αυτοματοποίησης σε κάποιο σημείο του μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες. Σύμφωνα με τη Θεωρία του Διπλού Ελλείμματος (ΘΔΕ) (Wolf & Bowers, 1999) […]

DSC_8208c
Γραφοκινητικές δεξιότητες και εργοθεραπεία

Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου στη σχολική ηλικία να είναι επαρκείς, ώστε να είναι σε θέση τα παιδιά να ανταποκριθούν στις σχολικές τους δραστηριότητες. Οι γραφοκινητικές δεξιότητες αποτελούν σύνθετες δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικοινωνία, την έκφραση, την αισθητική ευαισθησία, τη φοίτηση στο σχολείο και τη ζωή […]

KemyloPlaceholder
Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στη Λογοθεραπεία

Στην καθημερινότητασυχνά χρησιμοποιείται η λέξη «παιχνίδι» και στο άκουσμά της αναδύονται θετικά συναισθήματα και χαρούμενες αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι ότι-εκτός από το γέλιο και τη χαρά- το παιχνίδι διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του ατόμου. Σύμφωνα με τη Meckley (2012) για να χαρακτηριστεί μια δραστηριότητα ως «παιχνίδι» θα πρέπει να πληρούνται […]

KemyloPlaceholder
Οι συναισθηματικές επιπτώσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών

Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες του κοινωνικού τους περίγυρου, καθώς και το αίσθημα ανεπάρκειας που ενίοτε βιώνουν τα παιδιά έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη συναισθηματική τους υγειά, ειδικά λόγω του γεγονότος ότι αύτη η ψυχολογική πίεση εκκινεί από μικρή ηλικία. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού τους, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. […]